หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถังขยะพลาสติก สีดำ ความกว้าง ๑๐.๕ เซนติเมตร ความสูง ๑.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามโครงการบางกระบือร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับแม่พิมพ์ดรัม Brother DR-๓๒๑๕ ของแท้ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารนกลางวันของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสักเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสักเหล็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาแบคโฮเพื่อสร้างแนวพนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยเข้าพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร ตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลบางกระบือ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือกำหนด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค ขนาด ๑.๕ ลิตร บรรจุแพ็คละ ๖ ขวด จำนวน ๖,๒๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค ขนาด ๑.๕ ลิตร บรรจุแพ็คละ ๖ ขวด จำนวน ๖,๒๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45