หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-๒๒๘๐ ใช้กับเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX-๒๙๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิด SSD พร้อมลงโปรแกรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐ x ๒๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๕๕๙ สิงห์บุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๖๓๔๑ สิงห์บุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65