หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนเลียบลำแม่น้ำน้อยสอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนเลียบลำแม่น้ำน้อยสอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ศพด.อบต.บางกระบือ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ศพด.บ้านลาดเค้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52