หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อชุดป้องกันตนเอง (PPE) พร้อมหน้ากากอนามัย n95 , แว่นนิรภัย และรองเท้าบูท จำนวน 10 ชุด ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตำบล บางกระบือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 รวม 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตำบลบางกระบือ ประจำปี 2563 ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 23 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6