หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 


นายเสวก เรืองงาม
ประธานสภา อบต.บางกระบือ
 


นายสมหมาย ตาระเกตุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ


นางสาวพรธนพรรธ อ้นเขียว
เลขานุการสภา
 
 


นายพยูร แหลมแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ หมู่ 1


นายไพบูลย์ บุญมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางรันทม รัตนบัลลัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสาวอรพร มีดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายประเสริฐ เต่าทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายน้อย กระจ่างจิต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายประสาท กันหะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ หมู่ 5


นายประสาน สุขสำราญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายพยอม เผือกวัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายวิชาญ แจ่มจันทร์
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 7


-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ หมู่ 7
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558