ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
กิจกรรมลงพื้นที่ตำบลบางกระบื หมู่1-8 รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนางศุภรักษ์ สีตะระโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตำบลบางกระบือ หมู่ 1-8 เพื่อรณรงค์อย่างจริงจังให้ประชาชนบริหารจัดการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดของบ้านเรือนและลดจำนวนขยะที่ทิ้งจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างยั่งยืนสามารถบริหารจัดการลดจำนวนขยะให้น้อยลงด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ลักษณาภรณ์ โกมล

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558