หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้า
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                                                  ประจำปีงบประมาณ 2562

                                          ******************************

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2562 และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        อาศัยอำนาจตามความแห้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงหืบุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฎตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        
                ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


                                         ศุภรักษ์ สีตะระโส
                                     (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 11.13 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558