หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
   เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

                     ************************************

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยวิธีสอบแข่งขันรายละเอียดตามประกาศฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือเรียงตามลำดับที่สอบแข่งขันได้รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
      
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


                                ศุภรักษ์ สีตะระโส
                             (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558