หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีประสงค์จะทำการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน จำนวน 35 รายการ ราคาขั้นต่ำรวมเป็นเงิน 2,920.- บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้
       กำหนดการ
       กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2562 การลงทะเบียนเพื่อเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และจะทำการเสนอราคาด้วยวาจาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบางกระบือ และสามารถขอดูสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ขายได้หากผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายครั้งนี้
       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
      

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 11.13 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558