หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
<<
>>
X
รายการแสดงฐษนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
           เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                               ********************************

           ตามระเบียบหกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ยรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น
        
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
    
                   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562


                                               ศุภรักษ์ สีตะระโส
                                            (นางศุภรักษ์ สีตะระโส)
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ


    

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 09.41 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558