หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        
       ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง
            พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
                 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 14.59 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558