หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
ข่าวสาร
 
 

 
แถลงนโยบาย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  
 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ในวันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายน้อย กระะจ่างจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ จะแถลงนโยบาย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามนโยบายดังต่อไปนี้
     1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
     4.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     5.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ามีประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 13.53 น. โดย คุณ ลักษณาภรณ์ โกมล

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558