หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 14 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)