หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.บางกระบือ ประจำปี พ.ศ.2548 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบังคับตำบล การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการการพนัน พ.ศ.2542 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม พ.ศ.2541 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2   
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558