หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ถนน คสล.
แห่ง ระยะทาง(ม.)
ถนนดินลูกรัง
แห่ง ระยะทาง(ม.)
ถนนลาดยาง
แห่ง ระยะทาง(ม.)
  1 บ้านบางกระบือใต้ 11 4,220 5 9,650 - -  
2 บ้านบางกระบือเหนือ 6 1,960 3 1,830 - -
  3 บ้านวัดประโชติ 13 2,858 7 6,860 1 4,400  
4 บ้านลาดเค้า 6 4,783 4 3,760 2 7,650
  5 บ้านสมัครใต้ 8 3,288 3 1,080 - -  
6 บ้านบางสักเหล็ก 5 4,084 3 2,573 - -
  7 บ้านแม่ลา 8 4,703 5 4,442 1 2,100  
8 บ้านสมัครเหนือ 8 1,547 3 1,390 - -
  รวม 65 27,443 33 31,585 1 14,150
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีจำนวน 21 แห่ง

หมู่ที่ 1 บ้านบางกระบือใต้ จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 2 บ้านบางกระบือเหนือ จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 3 บ้านวัดประโชติ จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 4 บ้านลาดเค้า จำนวน 9 แห่ง

หมู่ที่ 5 บ้านสมัครใต้ จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 บ้านบางสักเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลา จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 8 บ้านสมัครเหนือ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558