หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีวัดจำนวน 6 แห่ง

วัดโพธิ์ลังกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบางกระบือใต้

วัดสถิตย์วัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบางกระบือเหนือ

วัดประโชติการาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวัดประโชติ

วัดสะอาดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดเค้า

วัดบุดดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดเค้า

วัดกระดังงาปุบผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบางสักเหล็ก
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนวัดกระดังงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบางสักเหล็ก
โรงเรียนประถม - มัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดประโชติการาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวัดประโชติ

โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดเค้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดเค้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดเค้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสักเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบางสักเหล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวัดประโชติการาม
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบางกระบือเหนือ
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบางสักเหล็ก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลา
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

รถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน

รถขยะ จำนวน 1 คัน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558