หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 17


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 17
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 17


นางสายฝน พานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 15


นายเทอดศักดิ์ ชมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 16


นายวิวัธน์ บุญวัตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 16


นางสาวภาวิดา รุจิระเศรษฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0-3652-2817 ต่อ 17
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558