หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นายประภาส จันทรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐวัฒน์ จุ้ยเปี้ยว
นิติกรชำนาญการ


นายภานุวัฒน์ ปั้นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวรวิพัชร์ เขียวละออ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นายกันตภณ สุวรรณโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558