หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐวัฒน์ จุ้ยเปี้ยว
นิติกรชำนาญการ


นายภานุวัฒน์ ปั้นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นางสาวรวิพัชร์ เขียวละออ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นายกันตภณ สุวรรณโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558