หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 


นางสาวพรธนพรรธ อ้นเขียว
ปลัด อบต.บางกระบือ


นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายประภาส จันทรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐวัฒน์ จุ้ยเปี้ยว
นิติกรชำนาญการ


นางสาวพนมพร นรัฐกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรวิพัชร์ เขียวละออ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายกันตภณ สุวรรณโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558