หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระบือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบางกระบือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Vision  
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา หมู่บ้าน ตำบลให้น่าอยู่
 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง
 
ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน ก้าวล้ำทันต่อเทคโนโลยี
 
ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้สร้างความเข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเอง
 
พัฒนา สร้าง ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างจุดขายให้เลื่องลือเชื่อมโยงสู่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558